15.12.1966

Πανελλαδική Πανοικοδομική Απεργία για την διεύρυνση της Κοινωνικής Ασφάλισης

1976

Πανελλαδική Πανοικοδομική Απεργία

24.2.1977

Πανελλαδική Πανοικοδομική Απεργία

1977

Συγκέντρωση σε πιάτσα οικοδόμων

6.6.1977

Πανελλαδική Πανοικοδομική Απεργία

1978

Πανελλαδική Πανοικοδομική Απεργία

1.8.1979

Πανελλαδική Πανοικοδομική Απεργία για την κατοχύρωση του χειμερινού επιδόματος

1980

Επίθεση της αστυνομίας στη συγκέντρωση των απεργών

1981

Πανελλαδική Πανοικοδομική Απεργία

19.2.1981

Πανελλαδική Πανοικοδομική Απεργία

16.4.1981

Πανελλαδική Πανοικοδομική Απεργία

25.6.1981

Πανελλαδική Πανοικοδομική Απεργία

24.6.1982

Πανελλαδική Πανοικοδομική Απεργία

1983

Πανελλαδική Πανοικοδομική Απεργία

21.3.1984

Πανελλαδική Πανοικοδομική Απεργία

5.4.1984

Πανελλαδική Πανοικοδομική Απεργία

Pages:     1 2 3 4 5 6