20.1.2004

Πανατττκή απεργία

20.1.2004

Πανατττκή απεργία

20.1.2004

Πανατττκή απεργία

20.1.2004

Πανατττκή απεργία

20.1.2004

Πανατττκή απεργία

20.1.2004

Πανατττκή απεργία

10.11.2004

Πανελλαδική απεργία

10.11.2004

Πανελλαδική απεργία

10.11.2004

Πανελλαδική απεργία

24.6.2005

Πανελλαδική απεργία

11.07.2005

Συλλαλητήριο

19.07.2005

Κατάληψη του Υπουργείου

Εργασίας

19.07.2005

Κατάληψη του Υπουργείου Εργασίας

29.6.2006

Απεργιακή συγκέντρωση

Σεπτέμβρης 2006

Κατάληψη στον ΟΑΕΔ

29.03.2007

Πανελλαδική απεργία

Pages:     1 2 3 4 5 6