ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΑΡΘΡΟ 1
ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Ιδρύεται ένωση εργατικών Σωματείων με επωνυμία “ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ” με έδρα την Αθήνα.

ΑΡΘΡΟ 2
ΣΚΟΠΟΙ

Σκοποί της Ομοσπονδίας είναι:
1. Να συνενώσει τα ομοειδή εργατικά Σωματεία του Κλάδου όλης της χώρας για την ενιαία και συλλογική μελέτη, προστασία και προώθηση των οικονομικών, κοινωνικών, ασφαλιστικών, εργασιακών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών τους.

2. Να ενισχύσει την πνευματική και κοινωνική ανύψωση των εργατών ή υπαλλήλων του κλάδου και να υποβοηθάει την επαγγελματική κατάρτιση και ειδίκευσή τους.
Να αγωνίζεται για την προάσπιση και διεύρυνση των αρχών της Δημοκρατίας, Ελευθερίας, Ειρήνης, Εθνικής Ανεξαρτησίας και Κοινωνικής Δικαιοσύνης.

3. Να φροντίζει για την βελτίωση των όρων και συνθηκών εργασίας, τη βελτίωση της εργατικής νομοθεσίας και για την πιστή εφαρμογή της στους χώρους δουλειάς.

4. Να παρακολουθεί και να εξετάζει όλα τα εργατικά, πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα. Να οργανώνει και να καθοδηγεί ενιαία τους αγώνες των εργατοϋπαλλήλων του κλάδου για την επίλυση των προβλημάτων, για την καλυτέρευση των συνθηκών δουλειάς και διαβίωσής τους.

5. Να διαφωτίζει τους εργαζόμενους του κλάδου της για τον ιστορικό τους ρόλο στην εξέλιξη της κοινωνίας, με την εξάλειψη της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο, για τα επαγγελματικά τους συμφέροντα, για την ανάπτυξη της αλληλεγγύης ανάμεσα στους εργαζόμενους και τα συνδικάτα όλης της χώρας και διεθνώς.

6. Η Ομοσπονδία βασισμένη στις αρχές του Δημοκρατικού Ταξικού Συνδικαλισμού διασφαλίζει την πλήρη αυτονομία και ελευθερία των οργανώσεών της.

7. Η Ομοσπονδία διοικείται και αποφασίζει για την δράση της σε απόλυτη ανεξαρτησία από τους εργοδότες και την κυβέρνηση. Έχει οικονομική αυτοτέλεια και αυτοδυναμία. Έχει το δικαίωμα να απαντά θετικά ή αρνητικά σε πιθανές εκκλήσεις και θέσεις άλλων κλάδων ή οργανώσεων, με γνώμονα πάντα τα συμφέροντα της εργατικής τάξης, όλων των εργαζομένων που εκπροσωπεί.

ΑΡΘΡΟ 3
ΜΕΣΑ

Μέσα για την πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών της Ομοσπονδίας είναι:

1. Η οργάνωση όλων των εργαζομένων του κλάδου στα Σωματεία, η προσπάθεια να γίνει συνείδηση η σημασία και τα οφέλη της μαζικής συμμετοχής σε μία μόνο ενωμένη και δυνατή συνδικαλιστική οργάνωση του κλάδου.

2. Με την οργάνωση και καθοδήγηση των αγώνων του κλάδου, με όλες τις μορφές συνδικαλιστικής ταξικής πάλης που γνώρισε, εφάρμοσε και εφαρμόζει το συνδικαλιστικό κίνημα στη μακρόχρονη ιστορία του (υπομνήματα, παραστάσεις, πορείες και διαδηλώσεις, απεργιακές κινητοποιήσεις, καταλήψεις, απεργίες αλληλεγγύης και κάθε άλλη μορφή).

3. Με τη βοήθεια προς τις οργανώσεις – μέλη της για την εφαρμογή των εργατικών νόμων, των συλλογικών συμβάσεων.

4. Με την επιμόρφωση και ψυχαγωγία των εργαζομένων, οργανώνοντας εκδρομές, θεατρικές και κινηματογραφικές παραστάσεις, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις κάθε μορφής τέχνης, γιορτές κλπ., σε συνεργασία με τα Σωματεία – μέλη της.

5. Παρέχει ηθική και υλική βοήθεια σε οργανώσεις – μέλη της.

6. Με τη δημιουργία εργατικών αναγνωστηρίων, βιβλιοθηκών, εντευκτηρίων λεσχών, με την οικονομική και ηθική ενίσχυση του ημερήσιου κλαδικού τύπου, όπως και με την έκδοση δικής της εφημερίδας.

7. Με την ίδρυση και λειτουργία θερινών κατασκηνώσεων.

8. Παίρνοντας κάθε μέτρο που θα κριθεί κατάλληλο, σκόπιμο και πρόσφορο από τη Διοίκηση για τη συνδικαλιστική, οικονομική, επαγγελματική, κοινωνική και πνευματική εξύψωση των μελών των οργανώσεών της.

9. Εκπροσωπώντας τα μέλη της, τις εργατικές και υπαλληλικές οργανώσεις σε όλα τα συλλογικά όργανα της Διοίκησης, της κοινωνικής πολιτικής και κοινωνικής ασφάλισης, στα Διαιτητικά και Ασφαλιστικά Δικαστήρια, καταρτίζει και υπογράφει συλλογικές συμβάσεις του κλάδου, με τη συμμετοχή των Σωματείων – μελών της στη διαμόρφωση των σχεδίων.

10. Με τη μελέτη, τη συνεργασία και την αξιοποίηση της πείρας των Διεθνών συνδικαλιστικών οργανώσεων.

ΑΡΘΡΟ 4
ΜΕΛΗ

Μέλη της Ομοσπονδίας Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Ελλάδας γίνονται οι Εργατικές Συνδικαλιστικές οργανώσεις βάσης (Συνδικάτα – Σωματεία), που έχουν στη δύναμή τους εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας και ασχολούνται στο κύκλωμα Εξόρυξη – Μεταφορά – Κατασκευή – Μεταποίηση Ξύλινων και Δομικών Υλών, Προμελέτη – Μελέτη, Επίβλεψη Κατασκευής. Ειδικότερα έχουν μέλη τους τούς εργαζόμενους από τις παρακάτω, υπαρκτές και αυτές που θα παρουσιαστούν στην πορεία της παραγωγικής διαδικασίας, ειδικότητες:
Εργατοτεχνίτες και υπαλλήλους, λατομείων, ασβεστοποιών, πριστηρίων, κατασκευής πλακιδίων και πλακών γενικά, στη βιομηχανία προκατασκευής, κατασκευής τσιμεντοσωλήνων-τσιμεντόλιθων, ξυλουργών ξυλότυπου, εργατών μπετόν, σιδεράδων μπετόν, κονιαστών (σοβατζήδων), κτιστών, ελαιοχρωματιστών και ταπετσέρηδων τοίχων, εργαζομένων στις σκεπές, μωσαϊκών δαπέδων και κατασκευής πλακών, πλακοποιών, πλακοστρωτών γενικά πατωματζήδων, μπιστολαδόρων, μπιστολαδόρων τεχνικών και υπόγειων έργων, κατεδαφιστών, υδραυλικών κάθε ειδικότητας και τεχνιτών κλιματισμού, μαρμαράδων κοπής, επεξεργασίας και τοποθέτησης, γυψαδόρων κατασκευής, επεξεργασίας και τοποθέτησης, καθώς και εργαζομένων στην βιομηχανία κατασκευής και τοποθέτησης γυψοσανίδων, τζαμάδων κοπής και τοποθέτησης, φρεατορύχων, υπονομοποιών, επεξεργασίας και κατεργασίας ξύλου, ναυπηγοξυλουργών, εργαζομένων στις ανασκαφές αρχαιοτήτων και αναπαλαίωσης, ανασκαφέων και εκσκαφέων πάσης φύσεως, ασβεστοποιών και γενικά εργαζομένων στις μάντρες οικοδομών, στις μετώπες, στην προκατασκευή και συναρμολόγηση, στις μονώσεις κάθε είδους, λατόμων πέτρας και μαρμάρων, εργαζομένων στην παραγωγή κεραμοποιϊας, πλινθοποιϊας, στην εξόρυξη πιλού για την κατασκευή αυτών καθώς και στην μεταφορά, επίσης εργαζομένων στην παραγωγή και τοποθέτηση παντός είδους πλακών δαπέδου, τοίχου και ειδών υγιεινής, στην εξόρυξη πρώτων υλών αυτών καθώς και στην μεταφορά αυτών, εργαζομένων στα έργα διάνοιξης, κατασκευής και επισκευής οδικών δικτύων, εργαζομένων στην οδοποιϊα επιστρώσεως ασφάλτου, δρόμων και πεζοδρομίων, εργαζομένων στην κατασκευή, επισκευή και συντήρηση σιδηροδρομικών γραμμών συμβατικών και ηλεκτρικών, εργαζομένων στις επιχειρήσεις κατασκευής έτοιμου σκυροδέματος, παραγωγή, μεταφορά, εκτόξευση, καθώς και εργαζομένων στην παραγωγή και μεταφορά τσιμέντου όπως και στη μεταφορά πρώτων υλών αυτού, εργαζομένων στην κατασκευή λιμανιών και στην επισκευή αυτών, σχολείων, νοσοκομείων, αεροδρομίων, μεγάλων τεχνικών έργων υποδομής, επίγειων, υπόγειων, υποθαλάσσιων, σηράγγων, ζεύξης, τεχνικών έργων και έργων υποδομής πολιτικού μηχανικού και αποχετευτικών δικτύων και συντήρησης αυτών, εργαζομένων στην κατασκευή έργων για την μεταφορά ενέργειας ηλεκτρικής, υγρών και αερίων καυσίμων, εργαζομένων στα τεχνικά έργα δικτύων ύδρευσης, αερίου, κλπ., εργαζομένων στα ικριώματα, ρυτίνες, γκανάι, ξυλουργών, κουφωματάδων, γενικά υπαλλήλων – τεχνικών εταιριών, κοινοπραξιών, γενικά κατασκευαστικών εταιριών – των εργοταξίων, καθώς και εργοδηγών δομικών, τεχνικών βοηθών, τοπογράφων, σχεδιαστών και εργατοϋπαλλήλων όλων των ειδικοτήτων που σχετίζονται με τον κλάδο και την παραγωγική διαδικασία στην εκτέλεση των έργων κατασκευών μεγάλων τεχνικών έργων υποδομής, τεχνικών έργων πολιτικού μηχανικού και της πάσης φύσεως ειδικότητες στις μεταλλουργικές, μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές, ξύλινες εργασίες, στις εγκαταστάσεις και συντηρήσεις αυτών, χειριστών και οδηγών, καθώς και βοηθών αυτών πάσης φύσεως και υποδύναμης μηχανημάτων μεταφοράς, τοποθέτησης υλικών, ανυψωτικών, εκσκαφτικών, γερανών, χωματουργικών, διατρητικών και άλλων μηχανημάτων και ειδικοτήτων, μη ειδικώς κατενομαζομένων στα εργοτάξια και είναι απαραίτητοι στην παραγωγική διαδικασία της εκτέλεσης των αναφερομένων έργων, πλην του ανώτερου διευθυντικού προσωπικού, καθώς και άλλες ειδικότητες που θα υπάρξουν στην πορεία της παραγωγικής διαδικασίας στον κλάδο που καλύπτει η Ομοσπονδία.

ΑΡΘΡΟ 5
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ – ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ – ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η Ομοσπονδία συγκροτείται από τα εργατικά Σωματεία του κλάδου όλης της χώρας, καθώς και από άλλα ομοειδή που θα ήθελαν να προσχωρήσουν στη δύναμή της, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, εφ? όσον τα παραπάνω Σωματεία – μέλη της αποδέχονται και αναλαμβάνουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το καταστατικό αυτό.
Σωματεία – μέλη από χώρους δουλειάς, εργοτάξια, μεγάλα έργα κλπ., μετά την αποπεράτωση του έργου διαλύονται και διαγράφονται από τη δύναμη της Ομοσπονδίας.

ΑΡΘΡΟ 6
ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

1. Για την προσχώρηση των Σωματείων στην Ομοσπονδία, απαιτούνται:
α) Έγγραφη αίτηση που συνοδεύεται με 3.000 δρχ. και συνδρομές για ένα χρόνο και η οποία θα αναφέρει απαραίτητα τον ακριβή αριθμό των γραμμένων μελών του στα μητρώα του και των ταμειακά εντάξει, μέχρι την ημέρα υποβολής της αίτησης.
β) Αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου κατά την οποία διαβάστηκε το παρόν καταστατικό και η Γενική Συνέλευση, με βάση αυτό, αποφάσισε να προσχωρήσει στην Ομοσπονδία.
γ) ?Όλα τα αναφερόμενα πρακτικά αρχαιρεσιών που προβλέπει το άρθρο 9, παρ. 5, εδάφια α), β), δ), ε), στ), ζ), θ), η).
δ) Αντίγραφο καταστατικού, θεωρημένο από το Πρωτοδικείο.
ε) Αντίγραφο διορισμού προσωρινής διοίκησης, σε περίπτωση ανασύστασης.

2. Ειδικά για Σωματεία, που προσχωρούν στην Ομοσπονδία, προερχόμενα από άλλη Ομοσπονδία παίρνουν μέρος σε Συνέδριο ύστερα από εκλογές μετά την προσχώρησή τους.

ΑΡΘΡΟ 7
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΩΝ

Η αποχώρηση κάθε Σωματείου – μέλους από τη δύναμη της Ομοσπονδίας είναι ελεύθερη και αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών του κατά τον ίδιο τρόπο που έγινε και η προσχώρηση. Την απόφαση αυτή τη γνωστοποιεί το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου στη Διοίκηση της Ομοσπονδίας με έγγραφό του συνοδευόμενο από έγγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.

Η Διοίκηση της Ομοσπονδίας μόλις παραλάβει την παραπάνω απόφαση και πρακτικό είναι υποχρεωμένη να προχωρήσει στη διαγραφή του Σωματείου από την Ομοσπονδία, αφού του ζητήσει να τακτοποιήσει τις μέχρι τότε οικονομικές του υποχρεώσεις.

Η Διοίκηση της Ομοσπονδίας έχει το δικαίωμα να εξετάσει τη νομιμότητα και εγκυρότητα της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, σε περίπτωση δε αμφισβήτησής της να προχωρήσει στην άσκηση των νόμιμων ένδικων μέσων.

Με τη γνωστοποίηση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου στη Διοίκηση της Ομοσπονδίας, ισχύει η αποχώρησή του αν δεν υπάρξει αμφισβήτηση.

ΑΡΘΡΟ 8
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

1. Διαγράφονται μετά από απόφαση της Διοίκησης της Ομοσπονδίας οι Οργανώσεις εκείνες που οι Διοικήσεις τους:
α) Καθυστερούν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την Ομοσπονδία περισσότερο από ένα χρόνο αδικαιολόγητα.
β) Απειθαρχούν στο παρόν καταστατικό και προβαίνουν σε πράξεις που αντιβαίνουν στο σκοπό και τα συμφέροντα των εργαζομένων.

2. Η οργάνωση που διαγράφεται για οικονομικούς λόγους μπορεί να επανεγγραφεί, αφού προηγουμένως πληρώσει τις οφειλόμενες συνδρομές της.

3. Οι οργανώσεις που διαγράφτηκαν για τους λόγους που αναφέρονται στην παρ. 1, εδάφ. β), του παρόντος άρθρου, μπορεί να προσφύγουν με αίτησή τους στο πρώτο τακτικό ή έκτακτο Συνέδριο (Γενική Συνέλευση) ζητώντας την ανάκληση της διαγραφής τους . Το Συνέδριο (Γενική Συνέλευση) εξετάζοντας την αίτηση και όλα τα στοιχεία αποφασίζει οριστικά γι? αυτό.

4. Πριν προχωρήσει η Διοίκηση της Ομοσπονδίας σε διαγραφή οργάνωσης, για τους λόγους της παρ. 1 εδάφ. β), του παρόντος άρθρου, πρέπει να κάνει έγγραφη σύσταση στη Διοίκηση του Σωματείου για να σταματήσει τις παραβιάσεις.
Όλες ανεξαίρετα οι παραπάνω αποφάσεις για διαγραφή, πρέπει απαραίτητα να εγκριθούν στο πρώτο μετά τη διαγραφή τακτικό ή έκτακτο Συνέδριο (Γενική Συνέλευση) των μελών. Σ? αυτό καλούνται υποχρεωτικά και οι οργανώσεις που διαγράφτηκαν. Αν το Συνέδριο (Γενική Συνέλευση) δε λάβει γνώση ή δεν εγκρίνει τις διαγραφές απορρίπτονται, θεωρούνται άκυρες.

ΑΡΘΡΟ 9
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Οι Οργανώσεις που απαρτίζουν την Ομοσπονδία είναι υποχρεωμένες:

1. Να συμμορφώνονται και να τηρούν το καταστατικό της Ομοσπονδίας.

2. Να υλοποιούν τις αποφάσεις του Συνεδρίου (Γενικής Συνέλευσης) και της Διοίκησης.

3. Να ενεργούν δραστήρια για την πραγματοποίηση των αποφάσεων της Ομοσπονδίας, ιδιαίτερα για την ενημέρωση και συμμετοχή των μελών των Σωματείων, για τη συμμετοχή στις απεργίες και κάθε κινητοποίησης. Να παίρνουν όλα τα αναγκαία μέτρα και να χρησιμοποιούν τα πιο πρόσφορα μέσα, για την επιτυχία και μαζική συμμετοχή των εργαζομένων – μελών στις κινητοποιήσεις.

4. Να εκπληρώνουν ανελλιπώς και έγκαιρα τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την Ομοσπονδία, σύμφωνα με το σύστημα είσπραξης που υποδείχνεται από τη Διοίκηση της Ομοσπονδίας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11, παρ.1, εδάφ. β) και γ), του παρόντος καταστατικού.
Η καθυστέρηση των συνδρομών πέρα από ένα χρόνο στερεί το Σωματείο από τα δικαιώματα που απορρέουν από το παρόν καταστατικό και διαγράφεται.

5. Να υποβάλλουν κάθε χρόνο στη Διοίκηση της Ομοσπονδίας έγγραφη έκθεση της Διοικητικής κατάστασης και της αριθμητικής τους δύναμης, να αποστέλλουν έγκαιρα τα παρακάτω πρακτικά των αρχαιρεσιών, τουλάχιστον 15 ημέρες πριν την έναρξη του Συνεδρίου, υπογεγραμμένα από το Δικαστικό αντιπρόσωπο:
α) Πρακτικό εκλογής Εφορευτικής επιτροπής.
β) Πρακτικό Αρχαιρεσιών.
γ) Επιλογή Δευτεροβάθμιας Οργάνωσης.
δ) Βεβαίωση Δικαστικού αντιπροσώπου για την εκλογή αντιπροσώπου.
ε) Πρακτικό σύνθεσης Δ.Σ.
στ) Αντίγραφο Μητρώου Μελών, που θα αναφέρει τα στοιχεία του αντιπροσώπου (όνομα, επώνυμο, επάγγελμα, ειδικότητα, έτος γέννησης, αριθμό ταυτότητας, αριθμό συνδικαλιστικού βιβλιαρίου ή αριθμό βιβλιαρίου ασθένειας).
ζ) Αντίγραφο κατάστασης ψηφισάντων.
η) Όλα τα παραπάνω, που αναφέρονται στα εδάφια α), β), γ), δ), ε), στ), ζ),
απαραίτητα πρέπει να είναι υπογεγραμμένα από το Δικαστικό Αντιπρόσωπο, που παραβρέθηκε στην εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής και τις αρχαιρεσίες.
θ) Σε περίπτωση που το Σωματείο είναι επιχειρησιακό να αναφέρεται η
πορεία, το στάδιο και η συνέχεια του έργου, καθώς και ότι όλα ή ορισμένα από τα μέλη παραμένουν και απασχολούνται στο συγκεκριμένο τόπο εργασίας.

ΑΡΘΡΟ 10
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

Οι οργανώσεις που απαρτίζουν την Ομοσπονδία έχουν το δικαίωμα, εφ? όσον τηρούν το παρόν καταστατικό και είναι οικονομικά εντάξει:

1. Να συμμετέχουν με τους εκλεγμένους αντιπροσώπους τους στα Συνέδρια (Γενικές Συνελεύσεις) εκφράζοντας ελεύθερα τις απόψεις τους, να ασκούν έλεγχο στη Διοίκηση και την Εξελεγκτική Επιτροπή και να αξιώνουν την εφαρμογή των αποφάσεων των Συνεδρίων και των σκοπών της Ομοσπονδίας.

2. Να συμμετέχουν με τους αντιπροσώπους τους στην εκλογή των οργάνων της Ομοσπονδίας και να εκλέγονται σ? αυτά, όπως και για αντιπρόσωποι στην ανώτατη συνδικαλιστική οργάνωση.

3. Να ζητούν την ηθική και υλική ενίσχυση της Ομοσπονδίας προς εξύψωση των επαγγελματικών τους συμφερόντων καθώς επίσης και τη νομική προστασία τους.

ΑΡΘΡΟ 11
ΠΟΡΟΙ

1. Πόροι της Ομοσπονδίας είναι:
α) Το δικαίωμα της εγγραφής του μέλους που ορίζεται σε 3.000 δραχμές.
β) Η μηνιαία συνδρομή των Σωματείων μελών ορίζεται στις 30 δραχμές για κάθε ψηφίσαντα μέλος τους.
γ) Με πρόταση της Διοίκησης και απόφαση του Γενικού Συμβουλίου μπορεί να αυξομειώνεται η συνδρομή και το δικαίωμα εγγραφής των Σωματείων μελών της Ομοσπονδίας, να ρυθμίζονται ευνοϊκά οικονομικές υποχρεώσεις των καθυστερούμενων συνδρομών τους όταν συντρέχουν αποδεδειγμένα οικονομικοί λόγοι.
δ) Τα έσοδα (τόκοι – πρόσοδοι) από την περιουσία της Ομοσπονδίας.
ε) Τυχόν δωρεές εκτός εργοδοσίας και κυβέρνησης, κληρονομιές,
κληροδοσίες ή άλλες οικονομικές παροχές που γίνονται προς την Ομοσπονδία χωρίς προϋπόθεση δέσμευσής της.
στ) Η Ομοσπονδία διεκδικεί τη χρηματοδότησή της από οποιονδήποτε
οργανισμό ενισχύεται με χρήματα των εργαζομένων, από την Εργατική Εστία κλπ. και όσο διαρκεί αυτή η χρηματοδότηση μέχρι την κατάργησή της.

ΑΡΘΡΟ 12
ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Όργανα της Ομοσπονδίας είναι:

1. Το Συνέδριο (Γενική Συνέλευση) των αντιπροσώπων των Σωματείων – μελών της, που αποτελεί το κυρίαρχο και αποφασιστικό της σώμα.
2. Τα 31 μέλη της Διοίκησης.
3. Το 26μελές Γενικό Συμβούλιο.
4. Η 11μελής Εκτελεστική Γραμματεία.
5. Η 5μελής Εξελεγκτική Επιτροπή σαν όργανο ελέγχου των οικονομικών.

ΑΡΘΡΟ 13
ΣΥΝΕΔΡΙΟ ( ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ )
ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

1. Το Συνέδριο (Γενική Συνέλευση) απαρτίζεται από τους αντιπροσώπους των Σωματείων – μελών της Ομοσπονδίας, η δε αντιπροσώπευση γίνεται με βάση τους ψηφίσαντες από τα οικονομικά εντάξει μέλη της.

2. Κάθε Σωματείο ή Συνδικάτο εκπροσωπείται και διαθέτει αριθμό ψήφων, ανάλογα με τον όλο αριθμό των ψηφισάντων μελών του κατά την εκλογή αντιπροσώπων (από όσους έχουν τακτοποιηθεί οικονομικά), σε αναλογία κάθε 100 ψηφίσαντα μέλη αντιστοιχεί ένας αντιπρόσωπος.

3. Σε περίπτωση που υπάρχει υπόλοιπο, το οποίο υπερβαίνει το μισό συν ένα του μέτρου (51) εκλέγεται αντιπρόσωπος.
Επίσης σε περίπτωση που Σωματείο δεν συμπληρώνει το μέτρο των 100 ψηφισάντων, εκλέγει αντιπρόσωπο με το μισό συν ένα του μέτρου (51).

4. Για τη συμμετοχή στα Συνέδρια (Γενικές Συνελεύσεις) πρέπει το Σωματείο να έχει εκπληρώσει όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις του προς την Ομοσπονδία, τουλάχιστον μέχρι το μήνα διεξαγωγής του Συνεδρίου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού άρθρο 11, παρ. 1, εδάφ. β).

ΑΡΘΡΟ 14

1. Οι αντιπρόσωποι των Σωματείων και ισάριθμοι αναπληρωματικοί εκλέγονται από τις συνελεύσεις των μελών των Σωματείων με ψηφοδέλτια και μυστική ψηφοφορία κατά τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των οργάνων του Σωματείου με το σύστημα της απλής αναλογικής. Η θητεία
τους διαρκεί μέχρι τις επόμενες αρχαιρεσίες του Σωματείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού του Σωματείου, εννοείται όχι πλέον των τριών χρόνων.

2. Εκπίπτουν από το αξίωμα και διαγράφονται αυτοδίκαια από το μητρώο των αντιπροσώπων αυτοί που το Σωματείο που εκπροσωπούν έχει χάσει την ιδιότητα του μέλους της Ομοσπονδίας.

3. Αντιπρόσωποι που δεν μπορούν για οποιονδήποτε λόγο να λάβουν μέρος στο Συνέδριο, υποβάλλουν αίτηση παραίτησης στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου που έχουν εκλεγεί.

4. Το Σωματείο υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως τη Διοίκηση της Ομοσπονδίας για τις παραιτήσεις των αντιπροσώπων προσκομίζοντας τις ανάλογες παραιτήσεις, οι οποίοι αντικαθίσταται από τους αναπληρωματικούς κατά σειρά επιτυχίας από το αντίστοιχο ψηφοδέλτιο που έχουν εκλεγεί, σύμφωνα με το πρακτικό ανακήρυξης της Εφορευτικής Επιτροπής.

5. Σωματείο που αδικαιολόγητα δεν ενημέρωσε για την παραίτηση αντιπροσώπου ή αδυνατεί, λόγω ανωτέρας βίας, να πάρει μέρος στο Συνέδριο αυτός ο αντιπρόσωπος αντικαθίσταται από τον πρώτο επιλαχόντα, ο οποίος και προσκομίζει τα αποδεικτικά στοιχεία με δήλωση του Νόμου 1599/86, άρθρο 8 και επικύρωση από τη Διοίκηση της Ομοσπονδίας ή την Εφορευτική Επιτροπή.

6. Αν εξαντληθούν και οι αναπληρωματικοί, γίνεται εκλογή νέων αντιπροσώπων από τα Σωματεία για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας τους.

ΑΡΘΡΟ 15

1. Το Συνέδριο (Γενική Συνέλευση) των αντιπροσώπων είναι ανώτατο όργανο της Ομοσπονδίας, επιλαμβάνεται δε όλων των ζητημάτων που έχουν σχέση με τον οργανισμό της Ομοσπονδίας, δηλαδή:
α) Εγκρίνει ή απορρίπτει τον απολογισμό και ψηφίζει τον προϋπολογισμό της επόμενης θητείας.
β) Διενεργεί έλεγχο των διοικητικών και οικονομικών πράξεων της Διοίκησης.
γ) Εκλέγει από τους αντιπροσώπους 31μελή Διοίκηση της Ομοσπονδίας, το 26μελές Γενικό Συμβούλιο, την 5μελή Εξελεγκτική Επιτροπή και αντιπροσώπους για το Συνέδριο της ανώτερης Συνδικαλιστικής Οργάνωσης.
δ) Τροποποιεί, σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους, το παρόν καταστατικό.
ε) Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που δεν προβλέπονται από το παρόν καταστατικό.

2. Το Τακτικό Συνέδριο των αντιπροσώπων (Γενική Συνέλευση) συγκαλείται κάθε 3 χρόνια, με έγγραφη πρόσκληση της Διοίκησης προς τα Σωματεία – μέλη της, τουλάχιστον 90 μέρες πριν τη σύγκλησή του. Κατά το Συνέδριο αυτό (Γενική Συνέλευση) μπαίνουν για έγκριση και έλεγχο των αντιπροσώπων τα θέματα:
α) Ο Διοικητικός απολογισμός της Διοίκησης.
β) Ο Οικονομικός απολογισμός των προηγουμένων χρόνων και ο προϋπολογισμός του επόμενου.
γ) Το πρόγραμμα δράσης.
δ) Η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για την οικονομική διαχείριση.
ε) Κάθε άλλο θέμα που υποβάλλεται από τη Διοίκηση ή από τους αντιπροσώπους μετά από απόφαση του Συνεδρίου.

3. Έκτακτο Συνέδριο (Γενική Συνέλευση) συγκαλείται όταν το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο η Διοίκηση της Ομοσπονδίας με απόφασή της ή όταν ζητήσουν τη σύγκλησή του το 1/5 τουλάχιστον των ταμειακά εντάξει Σωματείων – μελών της, με έγγραφη αίτηση προς τη Διοίκηση, που θα ορίζει και τα θέματα για συζήτηση.
Η Διοίκηση είναι υποχρεωμένη τότε να συγκαλέσει το Συνέδριο (Γενική Συνέλευση) μέσα σε 3 μήνες από την υποβολή της αίτησης.

ΑΡΘΡΟ 16

1. Την έναρξη του Συνεδρίου κάνει ο απερχόμενος Πρόεδρος της Διοίκησης και σε περίπτωση κωλύματος ο Αντιπρόεδρος ή άλλο μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας, που θα ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.
Τις εργασίες του Συνεδρίου διευθύνει 5μελές Προεδρείο, που εκλέγεται αμέσως μετά τη διαπίστωση της απαρτίας και το άνοιγμα του Προέδρου. Η ψηφοφορία για την εκλογή Προεδρείου γίνεται με ανάταση του χεριού κατόπιν πρότασης της Διοίκησης της Ομοσπονδίας και των Συνέδρων.
Με τον ίδιο τρόπο μετά την εκλογή του Προεδρείου, εκλέγονται 3μελείς επιτροπές Ελέγχου των δικαιολογητικών των αντιπροσώπων, Ψηφοελεγκτική, Πρακτικογράφοι, Γραμματεία Τύπου, κλπ.
Την ευθύνη για την καλή λειτουργία των παραπάνω επιτροπών την έχει το Προεδρείο.

2. Το Συνέδριο (Γενική Συνέλευση) βρίσκεται σε απαρτία:
α) Κατά το 1ο Συνέδριο (Γενική Συνέλευση) όταν παραβρίσκονται το 1/3 τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των αντιπροσώπων των Σωματείων που είναι οικονομικά εντάξει προς την Ομοσπονδία και έχουν δικαίωμα ψήφου.
β) Αν κατά το 1ο Συνέδριο δεν υπάρξει απαρτία, συγκαλείται νέο με τα ίδια θέματα την επόμενη ώρα, σ? αυτό το Συνέδριο για να υπάρχει απαρτία πρέπει να παραβρίσκονται το 1/4 τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των αντιπροσώπων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τα παραπάνω.
γ) Αν και στο 2ο Συνέδριο δεν υπάρξει απαρτία, δεν μπορεί να συγκληθεί για τα ίδια θέματα νέο Συνέδριο, πριν περάσουν δύο μήνες από το δεύτερο κατά σειρά.
Αν μετά την παρέλευση δύο μηνών συγκληθεί νέο Συνέδριο με τα ίδια θέματα, τότε αυτό θεωρείται σαν πρώτο και υπόκειται στην παραπάνω διαδικασία για την ύπαρξη απαρτίας.

3. Οι αποφάσεις του Συνεδρίου (Γενικής Συνέλευσης) παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.

4. Αποκλείονται από τα Συνέδρια, οι αντιπρόσωποι Σωματείων – μελών που δεν είναι ταμειακά εντάξει, μπορούν όμως να τακτοποιηθούν οικονομικά κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου.

5. Στο Συνέδριο της Ομοσπονδίας κατά τη συζήτηση του Διοικητικού και Οικονομικού απολογισμού του Διοικητικού Συμβουλίου, παρίσταται όλο το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, με δικαίωμα όλων των μελών του, να λαμβάνουν μέρος στις διεξαγόμενες συζητήσεις.

Μετά το πέρας των συζητήσεων, αποχωρούν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που δεν είναι αντιπρόσωποι, παραμένει ο Πρόεδρος μαζί με την Εκτελεστική Γραμματεία μέχρι το τέλος του Συνεδρίου, χωρίς δικαίωμα ψήφου επί των αποφάσεων που παίρνονται και στερούνται του δικαιώματος εκλέγειν και εκλέγεσθαι, εφ? όσον δεν είναι σύνεδροι.

6. Κάθε ψηφοφορία στο Συνέδριο που αφορά αρχαιρεσίες ή εκλογή κάθε μορφής συλλογικών οργάνων, θέμα εμπιστοσύνης, έγκριση λογοδοσίας, προσωπικά ζητήματα, γενικά ζητήματα, εκλογή αντιπροσώπων για ένωση, κήρυξη απεργίας, επιβολή έκτακτων εισφορών, αλλαγή επωνυμίας, καθορισμός του επαγγέλματος ή της απασχόλησης, συγχώνευση, είναι έγκυρη εφ? όσον παίρνεται με μυστική ψηφοφορία, κάθε δε ψηφοφορία πάνω σε άλλα ζητήματα, γίνεται με ανάταση του χεριού ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, ποτέ όμως δια βοής.

7. Αν πρόκειται για διάλυση της Ομοσπονδίας ή τροποποίηση του καταστατικού, συγκαλείται ειδικό Συνέδριο (Γενική Συνέλευση) που βρίσκεται σε απαρτία με παρόντες τους μισούς (1/2) συν ένα τουλάχιστον αντιπροσώπους των Σωματείων – μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, οι αποφάσεις παίρνονται με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων μελών.

8. Για την περιουσία της Ομοσπονδίας αποφασίζει το ίδιο Συνέδριο.

ΑΡΘΡΟ 17
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Η Εφορευτική Επιτροπή η οποία αποτελείται από 5 μέλη τακτικά και 5 αναπληρωματικά, εκλέγεται από το Συνέδριο για τη διενέργεια των αρχαιρεσιών.
Η εκλογή της γίνεται με μυστική ψηφοφορία και με απλή αναλογική, εφ? όσον υπάρχουν συνδυασμοί και με τη βοήθεια 7μελούς Ψηφοελεγκτικής Επιτροπής εκλεγμένης με ανάταση των χεριών.

2. Κατά την εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής για τις αρχαιρεσίες πρέπει να παραβρίσκεται Δικαστικός αντιπρόσωπος, που ορίζεται μετά από αίτηση της Διοίκησης από τον Πρόεδρο των Πρωτοδικών.

3. Υποψήφιοι για οποιοδήποτε όργανο, δεν μπορεί να είναι μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής.

4. Η Εφορευτική Επιτροπή, αμέσως μετά την εκλογή της, παραλαμβάνει από τη Διοίκηση και ελέγχει:
α) Τα πρακτικά των αρχαιρεσιών των Σωματείων – μελών της Ομοσπονδίας.
β) Τις βεβαιώσεις των Δικαστικών, για τους αντιπροσώπους.
γ) Τα δύο αντίγραφα του Μητρώου των μελών που έχει καταρτίσει η Διοίκηση για το Συνέδριο, στα οποία αναγράφονται:
– Ο τίτλος και η έδρα των Σωματείων – μελών.
– Ο αριθμός των οικονομικά εντάξει μελών των Σωματείων.
– Ο αριθμός των ψηφισάντων μελών των Σωματείων.
– Το ονοματεπώνυμο των αντιπροσώπων, σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ.5, εδάφ. στ), του παρόντος καταστατικού.
Η Διοίκηση της Ομοσπονδία υποχρεούται να θέσει κάθε στοιχείο στη διάθεση της Εφορευτικής Επιτροπής και του παριστάμενου Δικαστικού Αντιπροσώπου, για την εκπλήρωση του έργου τους.

5. Μετά τον έλεγχο των παραπάνω στοιχείων, η Εφορευτική Επιτροπή μεριμνά και εποπτεύει, ώστε οι αρχαιρεσίες για την εκλογή των οργάνων και αντιπροσώπων διενεργηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του καταστατικού.

6. Με βάση το Μητρώο των μελών, αποφαίνεται για κάθε αμφισβήτηση ή υποβαλλόμενη ένσταση.

7. Μετά το τέλος της ψηφοφορίας, η Εφορευτική Επιτροπή μαζί με το Δικαστικό αντιπρόσωπο, κλείνει την τελευταία σελίδα του αντίγραφου του Μητρώου Μελών και συντάσσει πρακτικό των αποτελεσμάτων, τα οποία υπογράφονται από το Δικαστικό αντιπρόσωπο και τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής.

8. Σε όλη τη διαδικασία εκλογής της Εφορευτικής Επιτροπής μπορούν να παραβρίσκονται εκπρόσωποι των συνδυασμών.

ΑΡΘΡΟ 18
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

1. Οι αρχαιρεσίες για την εκλογή Γενικού Συμβουλίου, Διοίκησης, Εξελεγκτικής Επιτροπής και αντιπροσώπων για το Συνέδριο της Γ.Σ.Ε.Ε. γίνονται κάθε 3 χρόνια, με μυστική ψηφοφορία και ψηφοδέλτια και με το σύστημα της απλής αναλογικής, αμέσως μετά το τέλος των εργασιών του Συνεδρίου.

2. Δικαίωμα να εκλέγονται και να εκλέγουν έχουν όλοι οι αντιπρόσωποι του Συνεδρίου, κάτω από τις προϋποθέσεις του Νόμου και του καταστατικού και εφ? όσον το Σωματείο – μέλος που έχουν εκλεγεί, έχει καταβάλλει εγκαίρως στη Διοίκηση της Ομοσπονδίας, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τις συνδρομές του.

3. Οι υποψηφιότητες για την εκλογή στο Γενικό Συμβούλιο, τη Διοίκηση, την Εξελεγκτική Επιτροπή και Αντιπροσώπων για το Συνέδριο της Γ.Σ.Ε.Ε., υποβάλλονται με αίτηση των ενδιαφερομένων, στην Εφορευτική Επιτροπή.

4. Οι αιτήσεις των υποψηφίων πρέπει να περιέχουν το ονοματεπώνυμό τους, τον τίτλο του Σωματείου από το οποίο έχουν εκλεγεί σαν αντιπρόσωποι, το Συλλογικό όργανο για το οποίο βάζουν υποψηφιότητα.

5. Η Εφορευτική Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να εξετάσει τις αιτήσεις των υποψηφίων, για να διαπιστώσει αν συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις που ορίζει το καταστατικό και ο Νόμος και να ανακηρύξει τους υποψήφιους, να καταρτίσει τους συνδυασμούς ή μεμονωμένους υποψήφιους με βάση τις επωνυμίες που τυχόν περιλαμβάνονται στις αιτήσεις.

ΑΡΘΡΟ 19

1. Η ψηφοφορία επιτρέπεται με την επίδειξη της Αστυνομικής ταυτότητας, διαβατηρίου, δίπλωμα οδήγησης ή άλλου δημόσιου εγγράφου του ψηφίσαντος, την κάρτα του αντιπροσώπου, που τυπώνει και σφραγίζει η Διοίκηση και το βιβλιάριο ασθενείας, αν δεν υπάρχει συνδικαλιστικό βιβλιάριο.
Απαγορεύεται η συμμετοχή αντιπροσώπων στο Συνέδριο (Γενική Συνέλευση), στις ψηφοφορίες και τις αρχαιρεσίες με οποιαδήποτε είδους εξουσιοδότηση.

2. Κατά τη ψηφοφορία και τη διαλογή, δικαιούται να παρίστανται ένας εκπρόσωπος κάθε συνδυασμού, που ορίζεται από το συνδυασμό.

Σε κάθε ψηφοδέλτιο επιτρέπεται να μπαίνουν τόσοι σταυροί προτίμησης όσες είναι οι προβλεπόμενες έδρες για κάθε αξίωμα. Ψηφοδέλτια που περιέχουν περισσότερους σταυρούς προτίμησης από τους προβλεπόμενους είναι άκυρα ως προς τους σταυρούς, εφ? όσον υπάρχουν συνδυασμοί μετρούν ως προς το συνδυασμό. Κατά τη ψηφοφορία τηρείται πρωτόκολλο ψηφισάντων.

3. Μετά το τέλος της ψηφοφορίας γίνεται η καταμέτρηση και το άνοιγμα των φακέλων και ακολουθεί η διαλογή των ψηφοδελτίων κατά συνδυασμούς. Η ακυρότητα των ψηφοδελτίων κρίνεται με απόφαση της Εφορευτικής Επιτροπής.

4. Οι έδρες του συλλογικού οργάνου που πρόκειται να εκλεγεί ή ο αριθμός των αντιπροσώπων κατανέμονται στους συνδυασμούς ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη. Σαν εκλογικό σύστημα για όλα τα όργανα της Ομοσπονδίας και εκλογή αντιπροσώπων για τη Συνομοσπονδία καθιερώνεται το σύστημα της απλής αναλογικής, όπως προβλέπεται από το Ν. 1264, άρθρο 12.

5. Από κάθε συνδυασμό εκλέγονται για τις έδρες ή σαν αντιπρόσωποι κατά σειρά επιτυχίας, όσοι έχουν πάρει τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης.

6. Ύστερα από την κατανομή των τακτικών εδρών και την ανακήρυξη των τακτικών αντιπροσώπων, γίνεται η κατανομή και η ανακήρυξη των αναπληρωματικών των συνδυασμών, κατά τον ίδιο τρόπο.

ΑΡΘΡΟ 20
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Γενικό Συμβούλιο αποτελείται από:

1. Τα 31 μέλη της Διοίκησης της Ομοσπονδίας.

2. Από τους 26 Γενικούς Συμβούλους, που εκλέγονται κάθε 3 χρόνια μαζί με τη Διοίκηση και τα υπόλοιπα όργανα της Ομοσπονδίας δια μυστικής ψηφοφορίας.

3. Το Γενικό Συμβούλιο συνέρχεται κάθε χρόνο με πρόσκληση της Διοίκησης ή της Εκτελεστικής Γραμματείας όταν το ζητήσει το 1/3 των μελών του ή όταν παραστεί ανάγκη με πρόσκληση της Διοίκησης. Βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντες το μισό (1/2) συν ένας του συνόλου των μελών του.

4. Την ημερήσια διάταξη καταρτίζει η Εκτελεστική Γραμματεία, τις εργασίες διευθύνει ο Πρόεδρος μαζί με το Γενικό Γραμματέα.

5. Το Γενικό Συμβούλιο επέχει θέση Γενικής Συνέλευσης μεταξύ δύο συνεδρίων, εγκρίνει κάθε χρόνο το Διοικητικό, Οικονομικό Απολογισμό και τον Προϋπολογισμό του επόμενου χρόνου με μυστική ψηφοφορία.

Δεν έχει δικαίωμα τροποποίησης του καταστατικού, εκλογής Διοίκησης και Εξελεγκτικής Επιτροπής. Οι αποφάσεις που παίρνει είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση.

ΑΡΘΡΟ 21
ΔΙΟΙΚΗΣΗ

1. Η Ομοσπονδία διοικείται από 31μελή Διοίκηση, που εκλέγεται κάθε 3 χρόνια με μυστική ψηφοφορία και με ψηφοδέλτια από το Συνέδριο (Γενική Συνέλευση) των αντιπροσώπων των Σωματείων.

2. Η Διοίκηση συγκαλείται μέσα σε 10 μέρες από την εκλογή της, από τον πλειοψηφίσαντα σύμβουλο του πλειοψηφίσαντος συνδυασμού, αν αυτός
καθυστερήσει περισσότερο από 7 μέρες μετά από πρόσκληση οποιουδήποτε εκλεγμένου συμβούλου και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγει δε μεταξύ των συμβούλων με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο, δύο Αντιπροέδρους, Α? και Β?, το Γενικό Γραμματέα, τον αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία, τον αναπληρωτή Ταμία, τον Οργανωτικό Γραμματέα, τον Έφορο, το Γραμματέα Δημοσίων σχέσεων και το Γραμματέα Διεθνών σχέσεων.
Οι παραπάνω εκλεγέντες 11, αποτελούν και την Εκτελεστική Γραμματεία της Διοίκησης.

3. Τα μέλη της Διοίκησης είναι αλληλέγγυα, υπεύθυνα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, που απορρέουν από το καταστατικό και τις Γενικές Συνελεύσεις.

4. Η Διοίκηση συνέρχεται τακτικά κάθε 3 μήνες μετά από πρόσκληση του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα, έκτακτα δε, όταν παραστεί ανάγκη ή το ζητήσουν έγγραφα το 1/4 των συμβούλων, γράφοντας και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οπότε αυτή συγκαλείται το αργότερο σε 20 μέρες. Σε κάθε περίπτωση τα θέματα γνωστοποιούνται επτά (7) ημέρες νωρίτερα. Κάθε μέλος της Διοίκησης έχει το δικαίωμα να θέσει θέμα για συζήτηση, αφού το αποδεχτεί το 50 συν 1 των παρόντων.

5. Η Διοίκηση βρίσκεται σε απαρτία όταν οι παρόντες είναι οι μισοί συν ένας από τους συμβούλους, παραβρίσκεται δε απαραίτητα ο Πρόεδρος ή ένας Αντιπρόεδρος και σε περίπτωση κωλύματος των παραπάνω, ο Γενικός Γραμματέας. Οι αποφάσεις της παίρνονται με πλειοψηφία των παρόντων.
Η απερχόμενη Διοίκηση παραδίδει μέσα σε 10 μέρες στη νέα, όλα τα περιουσιακά στοιχεία της Ομοσπονδίας. Για την παράδοση υπογράφεται
σχετικό Πρωτόκολλο, μέχρι την παράδοση στη νέα Διοίκηση η απερχόμενη Διοίκηση χειρίζεται τα επείγουσας φύσης θέματα.

ΑΡΘΡΟ 22
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η Διοίκηση είναι το εκτελεστικό όργανο της Ομοσπονδίας και έχει τα παρακάτω καθήκοντα και δικαιώματα, εκτός από τα ειδικότερα που αναφέρονται σε άλλες διατάξεις του παρόντος καταστατικού.

1. Εκτελεί τις αποφάσεις των Συνεδρίων (Γενικών Συνελεύσεων) των αντιπροσώπων των Σωματείων – μελών της δύναμης της Ομοσπονδίας.

2. Εφαρμόζει το καταστατικό, παύει και διορίζει τους έμμισθους υπαλλήλους και συνεργάτες της Ομοσπονδίας, καθορίζοντας και την αποζημίωσή τους και φροντίζει για όλα τα ζητήματα των Σωματείων. Συντάσσει τη Διοικητική λογοδοσία του Προέδρου και Γενικού Γραμματέα και την ταμειακή λογοδοσία δια του Ταμία και τις υποβάλλει για έγκριση στη Γενική Συνέλευση.

3. Παρακολουθεί τη δράση των Σωματείων της δύναμής της και τις Γενικές Συνελεύσεις τους, ορίζοντας από τα μέλη της εκπροσώπους που θα παραβρεθούν σ? αυτές, με δικαίωμα λόγου.

4. Συγκαλεί σε κοινές συσκέψεις τα Διοικητικά Συμβούλια των Σωματείων – μελών της, όλων ή και μέρους τους όταν το κρίνει σκόπιμο.

5. Αν το Σωματείο που απεργεί, εγκρίνει την από κοινού διαχείριση της απεργίας με την Ομοσπονδία, η Διοίκηση συμμετέχει και βοηθάει για την επίλυση των ζητημάτων του Σωματείου.

6. Κηρύσσει Πανελλαδικές, Περιφερειακές ή Τοπικές απεργίες όλων των Σωματείων – μελών της.

7. Υποβάλλει λεπτομερή έκθεση των ενεργειών της σε κάθε Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων και λογοδοτεί για όλες τις πράξεις και ενέργειές της.

8. Ενεργεί μέσα στα πλαίσια του Νόμου και του καταστατικού, χειρίζεται τις υποθέσεις της Ομοσπονδίας.

9. Αν μέλος της Διοίκησης παραιτηθεί ή απουσιάζει αδικαιολόγητα σε περισσότερες από τρεις κατά σειρά συνεδριάσεις της Διοίκησης, εκπίπτει από τα αξίωμά του και αντικαθίστανται από τον αναπληρωματικό του, κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 19, παρ. 6, περί αρχαιρεσιών του παρόντος καταστατικού, καλείται δε από την Εκτελεστική Γραμματεία.
Στο μεταξύ διάστημα δύο ολομελειών της Διοίκησης, η Ομοσπονδία καθοδηγείται από την 11μελή Εκτελεστική Γραμματεία, που συνέρχεται τακτικά κάθε μήνα, έκτακτα όταν χρειαστεί. Η Διοίκηση εκδίδει την εφημερίδα “Πανοικοδομική” ή και άλλα έντυπα.

10. Καθορίζει την καταβολή αποζημιώσεων στα μέλη του για την απασχόλησή τους στην Ομοσπονδία.

ΑΡΘΡΟ 23
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Η Εκτελεστική Γραμματεία αποφασίζει, συντονίζει και εκτελεί τις αποφάσεις της Διοίκησης, από τη μία ολομέλεια μέχρι την άλλη και αποφασίζει για τα τρέχοντα ζητήματα.
Συνέρχεται τακτικά κάθε μήνα, έκτακτα όταν χρειαστεί. Συγκαλείται από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα ή από 6 μέλη της. Βρίσκεται δε σε απαρτία παρόντων 6 μελών. Προεδρεύει ο Πρόεδρος, σε περίπτωση που κωλύεται, ο Α? ή Β? Αντιπρόεδρος.
Τα θέματα στα μέλη της Εκτελεστικής Γραμματείας γίνονται γνωστά τουλάχιστον 24 ώρες νωρίτερα από τη συνεδρίασή της.
Η Εκτελεστική Γραμματεία συγκαλεί τη Διοίκηση και αναλαμβάνει την ευθύνη των εισηγήσεων προς την ολομέλεια της Διοίκησης, τον απολογισμό, ισολογισμό, εγκρίνει διάφορες δαπάνες τρέχουσας δουλειάς στα πλαίσια του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Διοίκησης.
Ετοιμάζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, της ολομέλειας της Διοίκησης και του Γενικού Συμβουλίου. Η Εκτελεστική Γραμματεία καταρτίζει κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας των γραφείων, των συνεδριάσεών της, κλπ. και της Διοίκησης που φέρνει για έγκριση στη δεύτερη μετά την εκλογή της ολομέλεια της Διοίκησης.

ΑΡΘΡΟ 24
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί την Ομοσπονδία σε κάθε Διοικητική ή Δικαστική Αρχή, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, όπως και απέναντι τρίτων, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, προεδρεύει στις συνεδριάσεις της Διοίκησης και του Γενικού Συμβουλίου, στις Πανελλαδικές και τοπικές συσκέψεις, συγκαλεί τη Διοίκηση σε συνεδριάσεις ύστερα από απόφαση της Εκτελεστικής Γραμματείας η οποία καθορίζει και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διευθύνει τις συζητήσεις, υπογράφει με το Γενικό Γραμματέα τα έγγραφα, τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Διοίκησης και του Γενικού Συμβουλίου,
καθώς και κάθε άλλο έγγραφο που έχει σχέση με τη Διοίκηση, υπογράφει τα εντάλματα πληρωμών και εισπράξεων και φροντίζει για την πιστή εφαρμογή του καταστατικού και των αποφάσεων της Διοίκησης και του Γενικού Συμβουλίου.
Σε περίπτωση χήρευσης της θέσης του Προέδρου, συνέρχεται έκτακτα η Διοίκηση μέσα σε δέκα μέρες συγκαλούμενη από τον Α? ή Β? Αντιπρόεδρο και εκλέγει από τα μέλη το νέο Πρόεδρο, που η θητεία του λήγει με τη λήξη της θητείας της Διοίκησης.

ΑΡΘΡΟ 25
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ

Ο Α? Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή εμποδίζεται από οποιονδήποτε λόγο, σε όλα γενικά τα καθήκοντα και δικαιώματα. Σε περίπτωση κωλύματος του Α? Αντιπροέδρου αναπληρώνεται από τον Β? Αντιπρόεδρο.

ΑΡΘΡΟ 26
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ & ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Ο Γενικός Γραμματέας διευθύνει το γραφείο της Ομοσπονδίας, καταρτίζει με τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων της Εκτελεστικής Γραμματείας. Επιμελείται τα πρακτικά τους, διεξάγει την αλληλογραφία, κρατάει τη σφραγίδα, το αρχείο, το πρωτόκολλο, το μητρώο και συνυπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα, τα εντάλματα πληρωμών και εισπράξεων και τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Διοίκησης και των Γενικών Συμβουλίων.
Αν ο Γενικός Γραμματέας απουσιάζει ή εμποδίζεται δικαιολογημένα, τον αναπληρώνει ο αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας.

ΑΡΘΡΟ 27
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Ο Γραμματέας Οργανωτικού παρακολουθεί τις οργανώσεις – μέλη της Ομοσπονδίας, εισηγείται περιοδείες για την Εκτελεστική Γραμματεία, ασχολείται με την οργάνωση των επιτροπών, μεταβιβάζει σ? αυτές τις αποφάσεις της Διοίκησης, παρακολουθεί, κατευθύνει, συντονίζει μετά από συνεργασία με τον Πρόεδρο τη δραστηριότητά τους, προπαρασκευάζει και οργανώνει με τον Έφορο τις συγκεντρώσεις κάθε μορφής και τις Γενικές Συνελεύσεις. Με απόφαση της Διοίκησης μπορεί να του ανατεθούν και άλλα καθήκοντα.

ΑΡΘΡΟ 28
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ

Ο Ταμίας ενεργεί κάθε είσπραξη και πληρωμή, εκδίδοντας διπλότυπες ή τριπλότυπες αποδείξεις, με βάση εντάλματα υπογραμμένα από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα. Δεν μπορεί να κάνει καμιά πληρωμή ο Ταμίας, χωρίς απόφαση της Εκτελεστικής Γραμματείας, είναι υποχρεωμένος να τα φέρει στη Διοίκηση προς έγκριση. Φυλάει την περιουσία της Ομοσπονδίας και δεν μπορεί να κρατάει στα χέρια του περισσότερες από 500.000 δρχ. Αυτό το ποσό μπορεί να αλλάζει κάθε φορά με απόφαση της Διοίκησης. Το δε υπόλοιπο το καταθέτει σε Τράπεζα, που αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο ή Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, στο όνομα της Ομοσπονδίας. Μπορεί να αποσύρει μέρος ή και ολόκληρο το κεφάλαιο με έγγραφο υπογραμμένο από τον Πρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα και Ταμία και που θα συνοδεύεται με σχετικό απόσπασμα απόφασης της Διοίκησης ή της Εκτελεστικής Γραμματείας. Ο Ταμίας, κάθε τρίμηνο και έκτακτα όταν το ζητήσει η Διοίκηση ή η Εκτελεστική Γραμματεία, συντάσσει λεπτομερή απολογισμό της διαχείρισής του που την υποβάλλει στη Διοίκηση.
Ο Ταμίας είναι προσωπικά υπεύθυνος για κάθε απώλεια χρημάτων και κάθε ανωμαλία στη διαχείρισή του. Ο Ταμίας είναι υποχρεωμένος να κρατάει τα βιβλία που προβλέπονται από το Νόμο, δηλ. Βιβλίο Εισπράξεων και Πληρωμών, καθώς και το βιβλίο περιουσίας κινητής και ακίνητης. Κάθε χρόνο, ο Ταμίας, δια της Διοίκησης, υποβάλλει υποχρεωτικά στο Γενικό Συμβούλιο, καθώς και στο Συνέδριο (Γενική Συνέλευση), τον απολογισμό του προηγούμενου οικονομικού έτους και τον προϋπολογισμό του επόμενου με την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για έγκριση. Όταν ο Ταμίας κωλύεται, αναπληρώνεται από τον αναπληρωτή Ταμία.

ΑΡΘΡΟ 29
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΦΟΡΟΥ

Ο Έφορος φροντίζει για την παρουσία της Ομοσπονδίας στις Γενικές Συνελεύσεις των Σωματείων, για τις διαλέξεις, τις ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, τις εκδρομές, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Διοίκησης.

ΑΡΘΡΟ 30
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Ο Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων είναι υπεύθυνος για κάθε δημόσια εκδήλωση της Ομοσπονδίας σε συνεργασία με τον Πρόεδρο και Γενικό Γραμματέα, για τον Τύπο (πρες κόμφερανς), φροντίζει με τον Πρόεδρο για την διανομή των ανακοινώσεων στα μέλη, των διαμαρτυριών της Ομοσπονδίας προς τον ημερήσιο Τύπο και τα μέσα ενημέρωσης και την αποστολή τηλεγραφημάτων και εγγράφων προς τους αρμόδιους κρατικούς φορείς. Φροντίζει επίσης την εκτύπωση και κυκλοφορία των εντύπων.

ΑΡΘΡΟ 31
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Με απόφαση της Διοίκησης μπορούν να συγκροτηθούν επιτροπές από τους εκπροσώπους των Σωματείων – μελών που σε συνεργασία με τη Διοίκηση θα αναλαμβάνουν και θα φέρνουν σε πέρας διάφορες δουλειές που προγραμματίζονται από τη Διοίκηση.
Επίσης συγκροτεί Επιτροπές Νέων για τη μελέτη των ειδικών τους προβλημάτων. Μέλη των Επιτροπών μπορούν να ορίζονται και μέλη των Σωματείων της δύναμης της Ομοσπονδίας.

ΑΡΘΡΟ 32
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

Στον Πρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, τα Μέλη της Διοίκησης είναι δυνατόν να χορηγούνται αποζημιώσεις ή ημεραργίες ή και να δουλεύουν
ολοκληρωτικά επί αντιμισθία και να ασφαλίζονται όταν απασχολούνται με υποθέσεις της Ομοσπονδίας, μετά από εισήγηση του Προέδρου και απόφαση της Διοίκησης. Το ύψος τους καθορίζεται από τη Διοίκηση και εγκρίνεται με απόφαση του Γενικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την κλαδική Σύμβαση Εργασίας.

ΑΡΘΡΟ 33
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης της Διοίκησης ασκείται από 5μελή Εξελεγκτική Επιτροπή που εκλέγεται μαζί με τη Διοίκηση από τη Γενική Συνέλευση. Η Εξελεγκτική Επιτροπή εποπτεύει, ελέγχει κάθε χρόνο την οικονομική διαχείριση της Ομοσπονδίας, τα πραγματοποιηθέντα έσοδα, τις πηγές τους και τις δαπάνες που έγιναν και στη συνέχεια υποβάλλει τις εκθέσεις της στο Γενικό Συμβούλιο και στο Συνέδριο (Γενική Συνέλευση).
Στη διάθεσή της τίθενται από τη Διοίκηση τα Βιβλία Διαχείρισης και όλα τα παραστατικά. Σε περίπτωση που υπάρχουν διαχειριστικές ανωμαλίες η Εξελεγκτική Επιτροπή συγκαλεί έκτακτα τη Διοίκηση ορίζοντας και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τα οποία είναι σχετικά με την αρμοδιότητά της.
Αν υπάρξει διαφωνία με τη Διοίκηση συγκαλεί έκτακτα το Γενικό Συμβούλιο που αποφασίζει για το θέμα.
Η Εξελεγκτική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία με παρόντα 3 από τα μέλη της.

ΑΡΘΡΟ 34
ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ

1. Η Διοίκηση της Ομοσπονδίας μπορεί, όταν κρίνει σκόπιμο, να συγκαλέσει τοπικές συνδιασκέψεις των Διοικητικών Συμβουλίων των Σωματείων – μελών της για διαφώτιση, προπαγάνδα, ενημέρωση και προβληματισμό πάνω σε διάφορα εργατοκοινωνικά ζητήματα μικρής και μεγάλης σημασίας.

2. Οι αποφάσεις της Τοπικής Συνδιάσκεψης των Διοικητικών Συμβουλίων έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα και δε δεσμεύουν τη Διοίκηση.

ΑΡΘΡΟ 35
ΣΦΡΑΓΙΔΑ – ΛΑΒΑΡΟ

Η Ο.Ο.Σ.Ε.Ε. έχει σφραγίδα στρογγυλή, κυκλικά φέρνει την επωνυμία της Ομοσπονδίας και στο κέντρο την υδρόγειο με δύο χέρια ενωμένα, το ίδιο και το λάβαρο.

ΑΡΘΡΟ 36
1η ΜΑΗ

Η Ομοσπονδία τιμά την 1η του Μάη, μέρα διεθνούς αλληλεγγύης και πάλης των εργαζομένων όλου του κόσμου, κάθε χρόνο με ΑΠΕΡΓΙΑ όλων των εργατοϋπαλλήλων της δύναμής της.

ΑΡΘΡΟ 37

Η Ομοσπονδία είναι μέλος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας.
Μπορεί να αποτελεί τμήμα διεθνούς οργάνωσης του κλάδου και να διατηρεί σχέσεις με εθνικές και παγκόσμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις.

ΑΡΘΡΟ 38
ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ

Τηρούνται, όπως ορίζει ο Νόμος 1264, άρθρο 3: α) Μητρώο Μελών, β) Πρακτικό συνεδριάσεων των οργάνων Διοίκησης, γ) Γραμμάτια Εισπράξεων και Πληρωμών, και δ) Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων.

Ο Πρόεδρος
Ανδρέας Ζαζόπουλος

Ο Γενικός Γραμματέας
Γιάννης Πάσουλας