Αφίσα Απεργίας 14.12.2005

Αφίσα Απεργίας 14.12.2005