Συγκέντρωση συμπαράστασης στον αγώνα μεταναστών εργατών γης για καλύτερα μεροκάματα και συνθήκες ζωής, στην Μανωλάδα

Συγκέντρωση συμπαράστασης στον αγώνα μεταναστών εργατών γης για καλύτερα μεροκάματα και συνθήκες ζωής, στην Μανωλάδα