21ο Συνέδριο 26-28.1.2007 στο Πολιτιστικό Κέντρο Νίκαιας

21ο Συνέδριο 26-28.1.2007 στο Πολιτιστικό Κέντρο Νίκαιας

26ο Συνέδριο της Ομοσπονδίας Οικοδόμων- Γενάρης 2022

25ο Συνέδριο της Ομοσπονδίας Οικοδόμων- Γενάρης 2019

24ο Συνέδριο της Ομοσπονδίας Οικοδόμων- Γενάρης 2016